Gerényes

Gerényes település Komlótól északra, a Baranyai Hegyhát peremén, a gerényesi völgyben fekszik. Gyönyörű, ember által kevésbé alakított vadregényes vidék ez szelíd lankáival, horhosaival, vízfolyásaival.

Környéke ősidőktől kezdve lakott, a falu határában ma is rendszeresen kerülnek elő cseréptöredékek. Oklevelekben az Árpád-kor végén, 1296-ban bukkan fel először Guerenes, azaz Görényes néven. Az Oszmán hódoltság idején folyamatosan lakott magyar falu, amelynek lakói túlélték a felszabadulás viharait is, sőt ezekben a vészterhes időkben még Hódosnak, az elpusztult szomszéd községnek a földjeit is megszerezték a maguk számára.

A század első évtizedeiben csak egy Szent Bertalan tiszteletére felszentelt kápolna és egy harangláb állt a hívek rendelkezésére. A 18. század közepétől kezdve evangélikus német telepesek érkeztek Ulm környékéről Gerényesre, akik szőlőművelésből, kisiparból és mezőgazdaságból éltek. Ez nagyban megváltoztatta a falu képét, mert a német zsellérek külön telepedtek le, egy új utcában éltek és a templomuk és temetőjük is elvált az őslakosokétól.  A 20. században a németség már a falu lakosságának ötven százalékát adta, 1910-ben saját templomot is építettek, ám a második világháború után kitelepítették őket, és ez hatalmas csapást mért a faluközösségre. 1953-ban körzeti iskolai központot hoztak létre, a közművesítés megvalósult, ennek ellenére a falu sorvadásnak indult. Jelzésértékű, hogy az evangélikus templomot 1998-ban bontási anyagként értékesítették, vörösfenyő padjai Tatára kerültek, az épület helyét pedig ma már csak egy márványtábla őrzi.

A településen az elmúlt években több holland és német család vásárolt házat, amelyeket szépen felújítottak. Ezzel sokat csinosodott a falukép, és jelenlétük pozitívan hat Gerényes jövőjére is. A szépen kialakított emlékpark, a Biztos Kezdet Gyermekház, a felújított pincék és pajták lehetőséget biztosítanak arra, hogy az érdeklődők kikapcsolódásként pár napot eltöltsenek a településen.

Gerényes értékei

A templomot a katolikus gyülekezett építtette 1789- ben. Színe fehér, anyaga döngölt agyag és tömésfal, alapterülete 10x5 méter, magassága 15 méter.
A főleg németajkú evangélikus közösség adományaiból építették az evangélikus templomot a 19. század végén. A kitelepítések miatt kevés német maradt, támogató hívek híján a romos templomot lebontották, helyére a templom tégláiból emlékművet állítottak.
A Gerényesi Emlékpark Alapítvány 1996-ban építtette a II. világháborúban elhunyt hősi halottak tiszteletére a világháborús emlékművet. Az emlékparkot a települési önkormányzat gondozza.
A régi tejcsarnok épülete úgy került felújításra, hogy az épület megőrizte régi jellegét. Itt működik 2009 óta a Biztos Kezdet Gyerekház, ahol kisgyermekes szülőknek segítenek életmódjuk, napi tevékenységeik hasznossá tételében.